Bezdětní a postoje k rodičovství
Jana Paloncyová – Hana Hašková – Sylva Höhne – Věra Kuchařová – Lucie Žáčková – spolupráce Aco Lukić

 

Problematika vymezování kvality výkonu sociální práce
Jana Havlíková

 

Populace osob bez domova v České republice
Olga Nešporová – Petr Holpuch

 

Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení
Daniela Lusková – Jaromíra Kotíková

 

Sociální služby a asistenční technologie
Ladislav Průša

 

Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR
Miriam Kotrusová ─ Jan Kubát ─ Helena Marešová ─ Danica Schebelle ─ Marie Táborská

 

Jak se žije sólo rodičům a co potřebují
Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová

 

Zhodnocení podpory rodin s dětmi uskutečňované prostřednictvím daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě
Sylva Höhne ─ Jana Godarová ─ Robert Jahoda ─ Věra Kuchařová ─ Petr Víšek

 

Flexibilní formy práce ─ sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích
Jaromíra Kotíková ─ Jana Váňová

 

Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují
Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová ─ Olga Nešporová