2022

1/2022 Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace

Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace
Jana Barvíková – Sylva Höhne – Jana Paloncyová – Lucie Žáčková

Text shrnuje vybrané výsledky kvalitativních i kvantitativních šetření realizovaných v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (IP70612) a z nich vyplývající doporučení pro  opatření rodinné politiky. Z dosavadních poznatků vyplývá, že ačkoli rozpad rodiny v české společnosti není výjimečným jevem, míra povědomí veřejnosti o tom, jak celý proces probíhá, jak je možné péči o děti následně nastavit a jaké to vše může mít praktické dopady na děti i rodiče, je obecně relativně nízká. To poukazuje mj. na naléhavou potřebu systematického uchopení edukace rozcházejících se rodičů formou psycho-sociálně-právního poradenství a osvěty široké veřejnosti. Závěrečná doporučení směřují i k nastavení a fungování celého systému, včetně přístupu institucí a jednotlivých profesí zapojených do řešení rodičovských konfliktů.

2021

1/2021 Geneze, problémy a šance sociálního a dostupného bydlení

Geneze, problémy a šance sociálního a dostupného bydlení
Petr Víšek – Jaromíra Kotíková – Kateřina Sadílková

Článek analyzuje problematiku sociálního a dostupného bydlení v ČR a zasazuje ji do obecnějšího vývoje české veřejné správy. Jako jeden ze závažných strukturálních, dlouho neřešených problémů identifikuje nedobré rozdělení pravomocí mezi stát a samosprávu. Příspěvek zohledňuje i nejnovější fenomény, jako jsou dopady digitalizace ekonomiky a koronavirové pandemie. Na závěr autoři formulují několik doporučení jako například uvolnit možnosti nových moderních řešení bytové výstavby nebo změnit roli a povinnosti samosprávných obcí a krajů.