2022

1/2022 Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace

Porozvodová péče o děti ve veřejném mínění a možné implikace
Jana Barvíková – Sylva Höhne – Jana Paloncyová – Lucie Žáčková

Text shrnuje vybrané výsledky kvalitativních i kvantitativních šetření realizovaných v rámci projektu Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče (IP70612) a z nich vyplývající doporučení pro  opatření rodinné politiky. Z dosavadních poznatků vyplývá, že ačkoli rozpad rodiny v české společnosti není výjimečným jevem, míra povědomí veřejnosti o tom, jak celý proces probíhá, jak je možné péči o děti následně nastavit a jaké to vše může mít praktické dopady na děti i rodiče, je obecně relativně nízká. To poukazuje mj. na naléhavou potřebu systematického uchopení edukace rozcházejících se rodičů formou psycho-sociálně-právního poradenství a osvěty široké veřejnosti. Závěrečná doporučení směřují i k nastavení a fungování celého systému, včetně přístupu institucí a jednotlivých profesí zapojených do řešení rodičovských konfliktů.

2/2022 Inflation Inequality in the Czech Republic

Inflation Inequality in the Czech Republic
Davit Adunts – Bohdana Kurylo – Jitka Špeciánová

This project employs Czech Household Budget Survey and Consumer Price Index data to create consumer price indices for various population subgroups in the Czech Republic. We find that subgroup-specific inflation rates are very similar to the inflation rate for all the non-elderly population, with the exception of single-parent households, which experienced a higher inflation rate in 2022 than did the other subgroups. However, the difference was reasonably modest. Importantly, we found that inflation issuing from housing, water, electricity, gas and other fuels is significantly higher for low-income and single-parent households than for highincome and two-parent households. The difference is particularly significant for single-parent households, for which inflation due to increases in housing, water, electricity, gas and other fuel costs represents 40.15 percent of their overall inflation burden compared to 28.44 percent for two-parent households. This finding suggests that the recent increases in electricity and gas prices may exert particularly harmful effects on single-parent households unless the government provides the support necessary to mitigate the adverse effects of rising prices. While all households are being affected by rising living costs, single-parent and low-income households should be prioritized in terms of support. In addition, we calculated that for lowincome and single-parent households, the total loss of purchasing power due to inflation amounts to CZK 15,179 and CZK 20,445, respectively.

3/2022 Location Choice and Dispersal Policies: Ukrainian War Immigrants in the Czech Republic

Location Choice and Dispersal Policies: Ukrainian War Immigrants in the Czech Republic
Davit Adunts – Bohdana Kurylo – Jitka Špeciánová

The large influx of Ukrainian immigrant refugees to the Czech Republic fleeing from the war has attracted the attention of many policymakers due to their unequal geographical distribution. The high concentration of refugees in some districts has the potential to burden the school and healthcare systems, as well as the housing market. This project aims to provide an explanation for the unequal distribution of refugees by studying the determinants of refugee location choices in the Czech Republic, including ethnic networks and employment prospects. We provided evidence of a positive association between the number of Ukrainian refugees and (i) the stock of previous Ukrainian immigrants (our measure of ethnic networks) and (ii) the number of available job positions. In addition, we conducted a review of previous studies on the effectiveness of dispersal policies and determined that such policies exert ambiguous effects on refugee labor market integration. Hence, dispersal policies need to consider the integration of refugees and their intentions to remain in the country.

2021

1/2021 Geneze, problémy a šance sociálního a dostupného bydlení

Geneze, problémy a šance sociálního a dostupného bydlení
Petr Víšek – Jaromíra Kotíková – Kateřina Sadílková

Článek analyzuje problematiku sociálního a dostupného bydlení v ČR a zasazuje ji do obecnějšího vývoje české veřejné správy. Jako jeden ze závažných strukturálních, dlouho neřešených problémů identifikuje nedobré rozdělení pravomocí mezi stát a samosprávu. Příspěvek zohledňuje i nejnovější fenomény, jako jsou dopady digitalizace ekonomiky a koronavirové pandemie. Na závěr autoři formulují několik doporučení jako například uvolnit možnosti nových moderních řešení bytové výstavby nebo změnit roli a povinnosti samosprávných obcí a krajů.