2014
Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - PODRÁPSKÝ, František
Využívání opatření k zachování nebo obnově rodinných vztahů mezi rodiči a dětmi BARVÍKOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
Nové formy denní péče o děti v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - PEYCHLOVÁ, Kristýna
2013
Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna - SVOBODOVÁ, Kamila - KUCHAŘOVÁ, Věra
2012
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
2010
Family, Partnership and Demographic Ageing RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka - KUCHAŘOVÁ, Věra
Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. BARVÍKOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - ŽÁČKOVÁ, Lucie
2009
Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v české společnosti KUCHAŘOVÁ, Věra - ŠŤASTNÁ, Anna - EDS.
Rodinné potřeby zaměstnanců. HABERLOVÁ, Věra - KYZLINKOVÁ, Renata
Péče o děti předškolního a raného školního věku. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - PLASOVÁ, Blanka - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Rodiny přistěhovalců II. NEŠPOROVÁ, Olga - KUCHAŘOVÁ, Věra
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - BRUTHANSOVÁ, Daniela - HÖHNE, Sylva - JEŘÁBKOVÁ, Věra - KOTRUSOVÁ, Miriam - KOZELSKÝ, Tomáš - KYZLINKOVÁ, Renata - NEKOLOVÁ, Markéta - NEŠPOROVÁ, Olga - VYCHOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích. ŠŤASTNÁ, Anna
2008
Rodina, partnerství a demografické stárnutí. RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka - KUCHAŘOVÁ, Věra - (EDS.)
Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. HÖHNE, Sylva
2007
Životní situace vícedětných rodin. SVOBODOVÁ, Kamila
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 69 další