2007
Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny. KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodina a zaměstnání IV. Rodiny po odchodu dětí. SVOBODOVÁ, Kamila
Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. ŠŤASTNÁ, Anna
Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. KULHAVÝ, Václav - BARTÁKOVÁ, Helena
Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. ETTLEROVÁ, Sylva
Rodiny přistěhovalců I. NEŠPOROVÁ, Olga
2006
Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. ETTLEROVÁ, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - MATĚJKOVÁ, Barbora - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila
Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. KUCHAŘOVÁ, Věra - ETTLEROVÁ, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
2005
Mikrosociální a individuální souvislosti rodičovství. Část 1. ŠŤASTNÁ, Anna
Harmonizace rodiny a zaměstnání. Rodiny s otci na rodičovské dovolené. NEŠPOROVÁ, Olga
2004
Rodinné chování a bytová situace mladé generace - souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním. ETTLEROVÁ, Sylva - MATĚJKOVÁ, Barbora
Mezigenerační solidarita. Výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu äHodnota dětí a mezigenerační solidaritaô. MOŽNÝ, Ivo - A KOL.
Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti. Mezinárodní srovnávací studie. VALENTOVÁ, Marie
Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. PALONCYOVÁ, Jana
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
2003
Mezigenerační solidarita. Předběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. MOŽNÝ, Ivo - PŘIDALOVÁ, Marie - BÁNOVCOVÁ, Lenka
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
2002
Komplexní analýzy sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. KUCHAŘOVÁ, Věra
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 69 další