Z výsledků výzkumu

10.10.2007
V roce 2006 byla činnost VÚPSV zaměřena na řešení aktuálních otázek transformace sociálního systému v ČR. Jednotlivé výzkumné studie byly […]

Konference o plánování sociálních služeb

10.10.2007
Dne 27. srpna 2007 byl oficiálně ukončen dvouletý celorepublikový projekt „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“. Ve spolupráci Ministerstva […]

Evropské fondy – příležitost nebo hrozba?

10.10.2007
Jan Dolínek Následující příspěvek je shrnutím zkušeností autora s přípravou a realizací projektů uskutečněných s finanční podporou z prostředků Evropské […]