Efekty programů zaměstnanosti v roce 2007

10.12.2008
Václav Kulhavý, Tomáš Sirovátka Tento text se zabývá hodnocením programů zaměstnanosti v ČR v roce 2006−2007: jak programů aktivní politiky […]

Teorie stárnutí populace a trh práce

10.12.2008
Petr Dolejší Drtivá většina vyspělých ekonomik čelí silným demografickým změnám, které mají za následek snižování počtu práceschopného obyvatelstva a zvyšování […]