Novela zákona o zaměstnanosti

23.10.2019
Olga Bičáková Článek představuje novelu zákona o pobytu cizinců (ve Sbírce zákonů publikována 16. července 2019), která zároveň přinesla novelizaci […]

Řešení návratu lidí bez domova do bydlení

23.10.2019
Libor Prudký Článek prezentuje výsledky části projektu CESESu „Efektivní řešení velkých rozhodovacích úloh ve veřejné administrativě“, a sice jeho část […]

O dalším směřování sociální Evropy

23.10.2019
Jaroslav Šulc Stať je kritickým zamyšlením nad klíčovými sociálně politickými a ekonomickými částmi programu „Unie, která si klade vyšší cíle: […]