3. 7. 2021 - První výsledky výzkumu „SOUČASNÁ ČESKÁ RODINA“

VÚPSV se spolu s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Karlovou a agenturou SC&C podílí na výzkumu SOUČASNÁ ČESKÁ RODINA.
Je součástí významného mezinárodního projektu The Generations & Gender Programme poskytujícího data pro vědce a vědkyně z mnoha různých oborů.
Výzkum je zařazen do prestižní Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

Přinášíme několik linků na první mediální výstupy výzkumu SOUČASNÁ ČESKÁ RODINA:

Aktuálně.cz: Babyboom nenastal, porodnost naopak klesne, čeká demografka. Část párů odradil covid

Seznam Zprávy: Po covidu může přijít rozvodová pandemie

ČTK: Pandemické období se negativně podepsalo na vztazích, naznačuje studie

Studio ČT24: Pandemie zhoršila mezilidské vztahy (profesor Martin Kreidl hostem Studia ČT 24 – od času 12:00)

Události v regionech: Epidemie covidu-19 snížila kvalitu partnerských vztahů

 

19. 7. 2021 - Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů koronavirové krize

Časopis Fórum sociální politiky chystá své letošní 5. (říjnové) číslo jako monotematické: věnovat se bude sociálně politickým důsledkům nynější koronavirové krize.

Inspirovat se lze i loňským 5. číslem Fóra sociální politiky, které mělo stejný monotematický rámec: https://www.vupsv.cz/2020/10/21/forum-socialni-politiky-5-2020/

Poptáváme články do recenzované i nerecenzované části (u druhé jmenované může jít např. o zprávu, diskusi, polemiku nebo recenzi tematicky relevantní publikace).

Ohlášení příspěvku spolu se zasláním předběžné anotace v rozsahu cca 80 slov očekáváme do 1.  srpna.   Termín k zaslání článků: 10. září.  E-mail: redakce@vupsv.cz.

 

29. 6. 2021 - „Je snaha o premiantství ve zvládnutí Průmyslu 4.0 cestou do pekel?“ (upoutávka na nové číslo časopisu Fórum sociální politiky)

Zveřejňujeme touto cestou jeden ze článků 3. letošního čísla časopisu Fórum sociální politiky (FSP). Ekonom Ing. Jaroslav Šulc, bývalý poradce předsedů ČMKOS, premiéra a předsedy Senátu, ve svém diskusně pojatém příspěvku spojuje okruhy dvou loňských monotematických čísel FSP (srpnového a říjnového): sociálně politické dopady Průmyslu 4.0 a koronavirové pademie.

Článek se zabývá třemi možnými scénáři dopadů Průmyslu 4.0 na trh práce, sociální dialog a sociální systémy, a to na pozadí současné pandemie covidu-19. Autor se inspiroval mimo jiné seminářem VÚPSV z 10. února 2021, zejména tehdejší prezentací dvou výzkumných pracovníků VÚPSV „Průmysl 4.0 – Systémy sociálního zabezpečení. Jejich propojení a vzájemné ovlivňování“.

Jaroslav Šulc představuje nejdříve variantu rovnovážnou, kdy by byla salda mezi úbytky pracovních příležitostí a tvorbou nových míst v zásadě vyrovnaná. Za nejvíce pravděpodobnou pokládá tu variantu, kdy by salda byla snesitelně záporná. Katastrofická varianta by znamenala vytlačení většiny pracovní síly z trhu práce a z toho plynoucí důsledky.


 

17. 6. 2021 - Unijní agentura Eurofound o proměnách trhu práce během koronavirové pandemie – publikace výzkumných pracovnic VÚPSV

Observatoř EurWORK unijní agentury Eurofound kontinuálně mapuje změny na pracovním trhu EU.  Nyní tyto její publikace již zachycují i dopady koronavirové pandemie. Mgr. Renata Kyzliková, Ph.D., z VÚPSV podrobila reportovaná data z reprezentativních šetření jednotlivých národních států  EU komparativní analýze.

Working paper  Renaty Kyzlikové Working life during the COVID-19 pandemic as observed through national research data poukazuje na značné pohyby v pracovních režimech obyvatel EU vedoucí k nárůstu celkové nejistoty v jejich životech. Zároveň data ukazují výrazné mnohorozměrné prohlubování sociálních nerovností a rozdílnou intenzitu dopadu pandemie na strukturu trhů práce jednotlivých zemí EU.

Další dvě výzkumné pracovnice VÚPSV –  PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D., a Ing. Soňa Veverková  –  připravily ve zmíněné publikační řadě observatoře EurWORK národní zprávu (working paper) za Českou republiku  Czechia: Working life in the COVID-19 pandemic 2020, která vyšla letos v březnu.

Working paper  Renaty Kyzlikové: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21058.pdf

Working paper Štěpánky Lehmann a Soni Veverkové: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef21011.pdf

Všechny národní zprávy observatoře EurWORK z 23. března 2021 (aktualizováno 22. dubna 2021):

https://www.eurofound.europa.eu/publications/other/2021/working-life-in-the-covid-19-pandemic-2020#tab-03

16. 2. 2021 - VÚPSV, v. v. i., opět pomáhá mezinárodnímu elektronickému průzkumu nadace Eurofound „Život, práce a covid-19“

Eurofound – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek – v rámci své reakce  na společenské změny vyvolané pandemií covidu-19 realizuje již třetí kolo online ankety s názvem „Život, práce a covid-19“.

Prvních dvou kol tohoto průzkumu se zúčastnilo 87 477 respondentů z celé Evropské unie. VÚPSV jako dlouholetý partner a spolupracovník evropské výzkumné nadace Eurofound znovu napomáhá tomuto sběru dat tím, že na svých internetových stránkách i sociálních sítích  šíří o projektu „Život, práce a covid-19“ povědomí. Chceme tak podpořit rozvoj mezinárodního datového souboru přínosného jak pro odborníky a zainteresovanou veřejnost, tak pro rozhodovací sféru na poli sociální politiky.

Během nynějšího kola ankety můžete do letošního 29. března  vyplnit online dotazník v českém jazyce na této internetové stránce:
https://s2survey.net/eurofound/index.php?l=cze&q=Wave3_public&utm_campaign=covid-19&utm_source=mynewsdesk&utm_medium=email&htR=yygpKSi20tcvLy%2FXy63MSy0vTkktztZLzs%2FVBwA%3D

Další informace včetně těch o metodologii daného průzkumu jsou dostupné zde: https://www.mynewsdesk.com/eurofound/news/eurofound-launches-third-round-of-its-online-survey-living-working-and-covid-19-421258

 

5. 1. 2021 - Výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., Lucie Vidovićová v rozhovoru pro Idnes.cz o ageismu a sociálních důsledcích koronavirové pandemie pro seniory

3. ledna vyšel na Idnes.cz obsáhlý rozhovor s Lucií Vidovićovou, výzkumnou pracovnicí VÚPSV, v. v. i., a Masarykovy univerzity. Tématem interview byly sociální dopady koronavirové pandemie pro seniory a problematika ageismu.

Lucie Vidovićová upozornila na paradox, že se během první pandemické vlny sice hovořilo o ochraně nejzranitelnějších skupin obyvatel, ale sociální služby obdržely ochranné prostředky jako jedny z posledních a dlouho chyběla jejich cílená podpora v nastalé krizi.

Socioložka hovořila také o tom, že je třeba mezi seniory – právě i při vyrovnávání se s nynější pandemií – rozlišovat: navzájem se liší mnoha znaky, jako jsou zejména vzdělání, socioekonomický status,  pohlaví nebo místo bydliště.  S odkazem na studii Stáří ve městě, město v životě seniorů (2014, nakl. SLON) L. Vidovićová připomněla, že výzkum života seniorů žijících v centrech českých krajských městech ukázal nejhorší výsledky pro Prahu a Brno. Z další studie publikované v časopise Fórum sociální politiky pod názvem Vybrané rozdíly v kvalitě života seniorů ve městě a na venkově pak vyplývá, že 65 procent zkoumaných ukazatelů doložilo „větší věkovou přátelskost veřejných prostor na vesnicích“.

Koronavirovou pandemii Lucie Vidovićová v rozhovoru pro Idnes.cz označila za „zvýrazňovač větších a menších mezigeneračních konfliktů i věkově diskriminačních praktik“, které existují v české společnosti.

 

Rozhovor s dr. Lucií Vidovićovou je dostupný zde:    https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sociolozka-lucie-vidovicova-ageismus-vekova-diskriminace-senior.A201223_144432_domaci_knn

Studie Vybrané rozdíly v kvalitě života seniorů ve městě a na venkově zmíněná v rozhovoru je ke stažení zde (od str. 2): https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-3-2018/?wpdmdl=2471&refresh=5ff4850c819321609860364

Ke knižnímu vydání studie Stáří ve městě, město v životě seniorů zmíněné v rozhovoru viz např.:  https://www.slon-knihy.cz/detail.php?user=3c20030e107a2cbd4690a0f149a6b79a&id_prod=283

Navazující studii věnovanou zkušenosti stárnutí ve venkovských kontextech připravuje k vydání v tomto roce Sociologické nakladatelství SLON: https://www.slon-knihy.cz/detail.php?user=3c20030e107a2cbd4690a0f149a6b79a&id_prod=399

 

30. 12. 2020 - Výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., Lucie Vidovićová hovořila pro ČRo Plus o dopadech koronavirové krize na seniory a o dokumentu „Seniorské desatero“

30. prosince poskytla Lucie Vidovićová, výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., a Masarykovy univerzity, Českému rozhlasu Plus rozhovor o dopadech koronavirové krize na seniory a o dokumentu Seniorské desatero.

Text s plným názvem „Seniorské desatero (nejen) pro časy koronaviru aneb Na všech životech záleží“ zformulovala letos v červnu  Pracovní skupina Rady vlády ČR pro lidská práva zřízená k řešení diskriminace na základě věku a ochrany práv starších osob. Na textu se podílela rovněž zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Vláda ČR se má  Seniorským desaterem zabývat počátkem  příštího roku.

Lucie Vidovićová, členka zmíněné pracovní skupiny, v dnešním rozhovoru pro ČRo Plus hovořila mimo jiné o problému věkové diskriminace a o potřebě rozlišovat mezi jednotlivými skupinami seniorů a zohledňovat jejich specifické potřeby. Poukázala na to, že se někdy nepřesně zachází s pojmem sociální distance,  a na to, že některá ze zvolených proticovidových opatření měla velmi závažné dopady na psychiku mnoha seniorů.

Seniorské desatero navazuje na tzv. Galwayskou výzvu („Bojujme proti vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19: čtyři klíčová sdělení“), kterou podepsali i další výzkumní pracovníci/-ice Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Rozhovor s dr. Lucií Vidovićovou je k přehrání zde:    https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/21/2020-12-30   (v čase od cca 7:08:50).

Dokument Seniorské desatero (nejen) pro časy koronaviru aneb Na všech životech záleží je dostupný zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenkyne-vlady-pro-lidska-prava/aktuality/seniorske-desatero-nejen-pro-casy-koronaviru-aneb-na-vsech-zivotech-zalezi-182207/

Český překlad Galwayské výzvyhttps://www.ageismus.cz/

 

29. 10. 2020 - Říjnová aktualizace Vývoje hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019 ukazuje dopady koronavirové pandemie

Říjnová aktualizace vybraných ekonomických a sociálních ukazatelů ČR, tak jak ji pravidelně provádí VÚPSV, v. v. i., doplňuje dlouhodobé časové řady o údaje za 2. čtvrtletí, resp. 3. čtvrtletí 2020. Z výsledků tak jsou patrné první ekonomické dopady pandemie covidu-19. Data, která vycházejí z dostupných zdrojů ČSÚ, MPSV, ČNB apod., ukazují např. výrazný propad HDP, zvyšování nezaměstnanosti, pokles reálných mezd nebo zpomalení v oblasti zahraničního obchodu. Další čtvrtletní aktualizaci dat VÚPSV, v. v. i., zveřejní v lednu 2021.

 Více na: https://www.vupsv.cz/vybrane-projekty/vyvoj-hlavnich-ekonomickych-a-socialnich-ukazatelu-cr/

 

26. 10. 2020 - Problematické stránky digitalizace a trendy zesílené koronavirovou pandemií (upoutávka na právě vydané 5. číslo časopisu Fórum sociální politiky)

5. letošní číslo Fóra sociální politiky je horce aktuální: monotematicky se věnuje sociálně politickým dopadům koronavirové pandemie.
Jako další upoutávku touto cestou zveřejňujeme článek právníka Jana Vobořila zabývající se problematickými stránkami digitalizace v souvislosti s trendy zesílenými koronavirovou pandemií. Podla autora je třeba vedle nepochybně pozitivních přínosů využívání technologií věnovat pozornost i možným negativním dopadům a v té souvislosti zdůraznit význam zachování alternativ. Jan Vobořil upozorňuje především na problematiku ochrany soukromí občanů, rizika diskriminace digitálně vyloučených osob, zranitelnost státní správy a na nebezpečí přílišné závislosti na technologických gigantech. Článek doporučuje zvažovat dané souvislosti při tvorbě strategií a legislativy v oblasti digitalizace.

 

16. 10. 2020 - Pandemie koronaviru jako událost typu „černá labuť“ (upoutávka na blížící se 5. číslo časopisu Fórum sociální politiky, monotematicky věnované sociálně politickým dopadům koronavirové pandemie)

Zveřejňujeme touto cestou plné znění eseje, v němž se Marek Szczepański, Ph.D., D.Sc., profesor Vysokého učení technického v Poznani, zamýšlí nad koronavirovou pandemií s oporou v koncepty analytika Nasimma Nicholase Taleba týkající se nepředvídaných událostí. V závěru Marek Szczepański formuluje několik doporučení ke zvládání nepravděpodobných událostí majících extrémní následky. Pro sociálně politickou oblast je to například příprava různých rezerv a vytváření analytických, nejlépe multidisciplinárních týmů soustředěných právě na odhad budoucího vývoje. Autor zdůrazňuje i možnost zavést v reakci na pandemickou krizi řadu radikálních změn k lepšímu.

 

16. 9. 2020 - Projekt VÚPSV, v. v. i., Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče byl vybrán k podpoře v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA Technologické agentury ČR

Pracovníci výzkumné pracovní skupiny Rodinná politika připravili ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, a. s., projekt zaměřený na krátkodobé a dlouhodobé dopady pandemie covidu-19 na život sólo rodičů. Záměr se umístil mezi 33 úspěšnými projekty z 301 posuzovaných přihlášek.

Projekt je založen na kvalitativním a kvantitativním sociologickém výzkumu a naváže na výzkum samoživitelů realizovaný oběma institucemi v loňském roce. Jeho cílem je rovněž zmapovat potřebu vnější pomoci sólo rodičů ze strany různých podpůrných služeb, jejich využití a jejich efekt.

Projekt bude probíhat ve spolupráci s neziskovou organizací Aperio, díky které bude naplněna úzká provázanost s praxí. Výsledky budou prezentovány prostřednictvím workshopu pro odbornou veřejnost a formou souhrnné výzkumné zprávy na jaře 2022.  Budou také podkladem pro strategické dokumenty a opatření rodinné a sociální politiky MPSV.

 

Výsledky 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – ÉTA: https://www.tacr.cz/program-eta-vyhlaseni-vysledku-4-verejne-souteze/

 

13. 7. 2020 - VÚPSV, v. v. i., pomáhá mezinárodnímu elektronickému průzkumu nadace Eurofound: II. vlna – Život, práce a COVID-19

Eurofound – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek – v rámci své reakce  na společenské změny vyvolané pandemií covidu-19 realizuje již druhou vlnu ankety s názvem „Život, práce a COVID-19“. První vlna šetření proběhla v dubnu 2020 ve všech zemích EU (dílčí výsledky a vyhodnocení lze najít na webu Eurofoundu: https://www.eurofound.europa.eu).  Jelikož jsou dopady pandemie covidu-19 na kvalitu života a práci lidí  dalekosáhlé, pokračuje Eurofound dalším mapováním ve II. vlně.

VÚPSV jako dlouholetý partner a spolupracovník evropské výzkumné nadace Eurofound by rád pomohl se sběrem dat pro ČR a umožňuje tedy přístup k dotazníku ze svých webových stránek. Cílem výzkumu je na základě dat přispět k informovanější reakci na probíhající krizi.

Průzkumu se mohou účastnit všechny osoby od 18 let věku. Otázky jsou jednoduché a tematicky se dotýkají života každého z nás. Jedná se o elektronický výzkum, jehož vyplnění zabere necelých 10 min. Účast v průzkumu je zcela dobrovolná. Všechny odpovědi jsou shromažďovány anonymně.

Data a informace vzešlé z první vlny šetření naleznete zde:

 

Jakékoliv dotazy k anketě směřujte na vedoucí projektu „Living, working and COVID-19“, paní  Daphne Ahrendtovou (dap@eurofound.europa.eu).

 

9. 6. 2020 - Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů koronavirové krize (Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the coronavirus crisis)

Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 5. (říjnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům nynější koronavirové krize. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete v příloze.

For English version see the second part of the attachment.

 

9. 6. 2020 - Pracovníci VÚPSV, v. v. i., chystají výzkumné projekty věnované zmírňování negativních dopadů koronavirové pandemie

Pracovníci VÚPSV, v. v. i., v současné době připravují výzkumné projekty pro 4. veřejnou soutěž programu ÉTA Technologické agentury ČR.  Tato veřejná soutěž s názvem „COVID-19“ je zaměřena na podporu projektů snažících se o „zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

Zdroj: https://www.tacr.cz/soutez/program-eta/ctvrta-verejna-soutez/

 

5. 6. 2020 - Plaidoyer pro globální sociologii v době koronaviru (upoutávka na 3. číslo časopisu Fórum sociální politiky, které vyjde 15. června)

Článek, publikovaný v anglickém originále letos v dubnu, tedy v době globálně vrcholící koronavirové pandemie, se zamýšlí nad výzvami, které onemocnění covid-19 přineslo pro společnost a zejména pro sociology. Poukazuje na proces deglobalizace, který dočasně zasáhl i sociální vědy, a pléduje pro globálnější sociologii. Podle autora to neznamená omezování se na makroanalýzy a metodologický globalismus. Naopak zdůrazňuje význam empirických a analytických poznatků z různých regionů. Následně komentuje čtyři významné tematické okruhy, jimiž sociální vědy zatím reflektovaly dopady koronavirové pandemie, a zdůrazňuje při tom i významné politické aspekty. Vyslovuje mj. obavu, že by pandemie mohla posílit autoritářské tendence využívající biopolitiku založenou na nových technologiích a umělé inteligenci.

 

2. 6. 2020 - Úvodník Ladislava Průši, předního výzkumného pracovníka VÚPSV, v. v. i., o sociálních a ekonomických dopadech covidu-19

V právě vycházejícím 2. čísle časopisu Rezidenční péče – odborného čtvrtletníku pro management poskytovatelů sociální péče – publikoval doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., přední výzkumný pracovník VÚPSV, v. v. i., obsáhlý úvodník věnovaný sociálním a ekonomickým dopadům covidu-19.   Pozastavuje se nad řadou nejasností a sporných aspektů koronavirové pandemie i dosavadních politických opatření k jejímu zvládnutí.    Hlavní pozornost věnuje Ladislav Průša oblasti pobytových zařízení sociálních služeb.

https://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/2002.pdf

 

29. 5. 2020 - Covid-19 a očekávaný vývoj trhu práce (aktualizováno k 3. 12. 2020)

V reakci na probíhající pandemii covidu-19 byly v rámci projektu KOMPAS (reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097), realizovaného za finanční podpory ESF, zpracovány předběžné modelace budoucího vývoje na trhu práce v ČR. Predikce odrážejí jak vývoj na trhu práce bez vlivu pandemie covidu-19, tak vývoj reflektující dopady opatření přijatých v důsledku pandemie covidu-19. Uvedené výsledky modelování vycházejí z datových zdrojů dostupných v současné době. V závislosti na získávání dalších aktuálních dat budou predikce dále zpřesňovány.


 

28. 5. 2020 - Výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., Lucie Vidovićová pro iDNES.cz o seniorech a aktuální výzvě k zastavení ageismu a věkové diskriminace

24. května poskytla Lucie Vidovićová, výzkumná pracovnice VÚPSV, v. v. i., a Masarykovy univerzity, zpravodajskému serveru iDNES.cz rozhovor o aktuálních i obecnějších tématech stárnutí, ageismu atp.
Celý rozhovor je dostupný v placené sekci iDNES.cz. S poděkováním redakci iDNES.cz zde uvádíme „link pro sdílení odemčeného článku“, na kterém je celý rozhovor s Lucií Vidovićovou dostupný po zadání e-mailové adresy pro prvních padesát čtenářů:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/lucie-vidovi-ova-senori-koronavirus.A200522_173609_domaci_jum&h=E1AC41A1BCAC9C5A0FB9E46865CDF976

 

25. 5. 2020 - Ředitelka VÚPSV, v. v. i., Jaromíra Kotíková pro časopis Týden: Pandemie potvrdila nedostatky sociálního systému

V 16. čísle časopisu Týden (19. května 2020) publikovala Mgr. Jaromíra Kotíková, ředitelka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., obsáhlý článek o sociálně politických souvislostech koronavirové pandemie.   S laskavým souhlasem redakce Týdne zde celý tento článek přetiskujeme.

 

15. 5. 2020 - Zotavení české ekonomiky a trhu práce po pandemii

Článek pojednává o důsledcích koronavirové pandemie pro ekonomiku České republiky, a to s přihlédnutím ke globálnímu
vývoji. Předložená prognóza nastiňuje ekonomický vývoj v ČR do roku 2025. Autoři předpokládají odeznění pandemie
v České republice v letních měsících. Vyrovnání ekonomického propadu bude záležitostí střednědobého časového
horizontu.

 

20. 4. 2020 - Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě?

Jaromíra Kotíková − Petr Víšek

Článek se zamýšlí nad sociálně politickými i dalšími dopady současné koronavirové pandemie a nastiňuje některá
opatření vhodná ke zvládnutí jejích důsledků. Podle autorů bude veřejnost posuzovat kritičtěji jak stávající situaci, tak
každé nové kroky státu a bude více citlivá na projevy zneužívání systémů sociální ochrany i na jejich nevyváženost.
Proces změn by měl být v první etapě sebeočistný a vést k narovnání vztahů a k řešení problémů, k jejichž řešení zatím
chyběla politická vůle. Je nezbytné otevřeně pojmenovat a řešit nedostatky v oblasti sociálních dávek, tj. státní sociální
podpoře, dávek pomoci v hmotné nouzi, situaci v aktivní politice zaměstnanosti i ve sféře dostupnosti bydlení. Bude
také potřebné přehodnotit rozdělení působnosti mezi státem a samosprávou. I v současné situaci se ukazuje, že celou
řadu věcí týkajících se každodenního života občanů lze rychle a efektivně vyřešit na lokální úrovni. Nejde ale jen
o pokračování v nekonečných korekcích systémů sociální ochrany, ale o jejich novou architekturu.