Rádi bychom Vám touto cestou představili dlouhodobý projekt realizovaný za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Probíhající odborné práce se vztahují k hodnocení složitosti odpovědnosti a namáhavosti prací jako takových (nejedná se o hodnocení prací/výstupů již vykonaných určitým pracovníkem).

Práce je hodnocena podle jednotlivých kritérií, tzn. hledisek, resp. měřítek. Při jejich výběru je důležité vyjasnit si odpověď na otázku, jestli hodnotit jen obsah práce a pracovní podmínky, nebo i nároky na osobní pracovní vlastnosti a schopnosti jedince či bezpečnost práce apod. Předmětem hodnocení práce by tedy měla být přesně definovaná práce.

Dílčími cíli projektu jsou:

 • vytvoření dostatečné informační základny o vývoji trendů prací;
 • globální přehled o využívání a používání jednotlivých metod hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací;
 • a s tím spojené zajištění relevantní základny pro analýzu současně využívaných metod hodnocení prací v tuzemsku i v zahraničí a posouzení aktuálnosti jednotlivých hodnotících hledisek.

Prováděné činnosti:

 • historická deskripce problematiky;
 • analýzy systémů hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací v podnicích v tuzemsku i v zahraničí;
 • analýza systémů hodnocení prací na národní úrovni s ohledem na nové trendy;
 • využití a dopady systémů hodnocení prací;
 • a další odborné činnosti.

Analyzované metody hodnocení prací:

 • REFA
 • systém Bedaux
 • NEMA
 • Metoda porovnávání kritérií
 • Metoda rozhodovacích skupin
 • Metoda Urwicka Orra
 • ISOS
 • Hodnotící systém JEGS

Využití a dopad hodnocení prací:

 1. Plánování práce v organizaci – organizace a utváření (projektování) práce
 2. Základ pro přípravu zaměstnanců a jejich vzdělávání (včetně zácviku, školení, rekvalifikace apod.)
 3. Spravedlivé odměňování
 4. Hodnocení výkonu a výkonnosti zaměstnanců
 5. Pracovně-právní vztahy

Hodnocení prací je základem pro výkon personálního managementu, dále má dopady i na celkovou náladu jak v konkrétní organizaci, tak i ve společnosti a může podpořit dobré fungování pracovního trhu.

Výstup z workshopu, který se konal 25. 5. 2018 v Praze:

Lenka Říhová – Július Szabo

Kontakty:

Ing. Lenka Říhová
lenka.rihova@vupsv.cz

Ing. Július Szabo
julius.szabo@vupsv.cz